Logo

Allmänna reklamationsnämnden och domstolsfall

I det här avsnittet kan du läsa korta referat av ett urval beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) samt domstolsfall. Referaten rör el- och nätärenden. Med K avses i ARN-referaten konsumenten och med N näringsidkare.