Logo

2016-12871

K begärde ersättning för kostnad för att flytta elmätaren.

Elnätsföretaget motsatte sig kundens begäran och hävdade att mätarplatsen byggts in av K. Enligt de allmänna avtalsvillkoren ska K tillse att för K tillgänglig mätanordning är lättåtkomlig för elnätsföretaget. Elnätsföretagets plomberingar eller andra spärrdon får inte brytas. Elnätsföretaget hävdade att mätarbytet var nödvändigt för att uppfylla föreskriftskrav. Ks inbyggnad av mätanordningen medförde att den inte var lättåtkomlig och omöjliggjorde byte av mätutrustning. Elnätsföretaget ansåg att K antingen skulle återställa sin anläggning eller flytta mätanordningen till annan plats, t.ex. fastighetens fasad.

Nämnden konstaterade att den nya utrustningen inte fick plats eftersom K byggt in mätanordningen i ett skåp och därmed själv orsakat att mätanordningen, i strid med de allmänna avtalsvillkoren, inte var lätt åtkomlig för elnätsföretaget. Elnätsföretaget var därför inte skyldigt att utföra en kostnadsfri flytt av mätutrustningen.

Beslut: Avslag