Logo

Så här byter du elhandelsföretag

article image

Det finns över 100 elhandelsföretag att välja mellan. Priserna på deras elhandelsavtal ändras löpande.
 
Aktuella priser hittar du i Elpriskollen som är Energimarknadsinspektionens elprisjämförelse. Elhandelsföretagen är skyldiga att rapportera sina priser till inspektionen, det gör att du får en heltäckande prisjämförelse. Behöver du mer hjälp för att hitta bästa pris för dig, eller har andra frågor, så kan du vända dig till oss eller till konsumentvägledare i din kommun.

När du bestämt dig för att byta elhandlare är det ganska enkelt. Innan du byter elhandelsföretag måste du säga upp avtalet med ditt nuvrande elhandelsföretag.

Byte av elhandelsföretag kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal för viss tid med ditt elhandelsföretag bör du inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till tidigare elhandelsföretag. Kontrollera vilken uppsägningsstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning. 

När du vill göra ett elhandelsbyte måste du i god tid innan kontakta det nya elhandelsföretaget. Det kan ibland dröja en månad innan bytet genomförs, till exempel om elhandelsföretaget anpassar sin hantering till ångerfristens 14 dagar.

Du kan inte byta elnätsföretag. Vilket elnätsföretag du får avtal med beror på var den aktuella anläggningen, till exempel bostaden/fritidshuset, är beläget.