Logo

Elprisjämförelse

section image

Det finns över 100 elhandelsföretag och många av dom har flera olika typer av elavtal. För att hitta det bästa elavtalet för dig kan du använda dig av Energimarknadsinspektionens prisjämförelse Elpriskollen. När du jämför olika elpriser måste du titta på priser som uttrycker totalkostnaden per kilowattimme för det specifika elhandelsavtalet, annars kan det bli fel. Hur elhandelsföretag anger sina jämförpriser är reglerat enligt lag för att jämförelser ska kunna göras av elkunder. Jämförpriserna kan du se på Elpriskollen för olika erbjudanden om elprisavtal. Om du inte träffar avtal om ditt elpris blir du debiterad ett så kallat anvisat pris. Det priset är ofta betydligt dyrare än de avtalspriser som elhandelsföretag erbjuder.