Logo

Förmedlare av elavtal

Det finns flera företag som tillhandahåller tjänster där företaget åtar sig att löpande teckna elavtal åt dig, de förmedlar alltså elavtal till dig. Exempel på förmedlare av elavtal är Kundkraft och Sumer.

Att vara kund hos en förmedlare innebär att du ger förmedlaren en fullmakt att i din räkning teckna och avsluta elavtal.

Att tänka på när du använder en förmedlare av elavtal:

  • Det kan underlätta för dig som inte vill välja elavtal eftersom du inte behöver jämföra priser och hålla reda på när det är dags att teckna nytt elavtal.

 

  • Du förlitar dig på förmedlarens kompetens att teckna rätt avtal till dig. Du har därmed mindre kontroll över vilket elavtal du får och det kan tecknas avtal i ditt namn som du själv, av olika anledningar, inte hade valt. Att använda en förmedlare innebär att du inte har samma möjlighet att utvärdera de elavtal och elpriser du får och om du, utifrån dina förutsättningar, får det bästa elavtalet.

 

  • Se till att inte teckna elavtal själv vid sidan om din förmedlares elavtal. Det kan innebära att du får betala brytavgifter då du kan behöva avbryta ett av elavtalen i förtid. Tänk på att du har ofta ångerrätt genom "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler", men du måste anmäla att du vill ångra elavtalet inom 14 dagar.