Logo

Elpriskollen

article image

Elpriskollen.se är en webbplats där du kan jämföra elavtal. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen, tillsynsmyndighet av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Alla elhandelsföretag måste rapportera in sina elavtal och priser till Elpriskollen.se vilket gör att de ska ha alla tillgängliga elavtal i sina jämförelser.

Elpriskollen