Logo

Deposition/Förskott

När du flyttar in i en ny bostad och ska ingå avtal kan både ditt nätföretag och din elhandlare begära att du ska ställa godtagbar säkerhet i form av en deposition. Elnätsföretaget har även rätt att kräva att leveransen ska ske mot förskottsbetalning.

Deposition/säkerhet/förskott förutsätter att respektive företag har anledning att befara att du inte kommer att fullgöra dina betalningsförpliktelser. Så kan vara fallet om du har skulder till företaget, har skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten eller om du har betalningsanmärkningar. 

Depositionen får motsvara den skuld som kan uppstå gentemot företaget om du inte betalar dina räkningar. Den begärda depositionen får dock aldrig överstiga kostnaden för fyra månaders beräknad kostnad för el respektive nät. Detsamma gäller vid förskott som elnätsföretaget har rätt att ta ut.

Du har rätt att återfå depositionen eller slippa förskottsbetalning om du skött dina betalningar under sex månader.