Logo

Dödsbo

article image

I de flesta fall krävs att de efterlevande dödsbodelägarna själva tar kontakt med sitt elnätsföretag och sin elhandlare för att meddela att kunden avlidit. Vissa företag får dock automatiskt sådana uppgifter via Svensk person- och adressregister (SPAR). Avtalen med dödsboet upphör i juridisk mening att gälla när dödsboet är skiftat.     

Enligt huvudregeln tar dödsboet över den avlidnes samtliga skulder och fordringar så länge boet inte är skiftat. I juridisk mening upphör de befintliga avtalen med den avlidne i samband med dödsfallet och nya avtal skall tecknas av dödsboet. Eftersom ett dödsbo är en juridisk person kan elnätsföretaget och elhandlaren kräva att avtalsvillkoren för konsument, EL/ NÄT 2012 K, byts ut mot avtalsvillkoren för näringsidkare, EL/ NÄT 2012 N. Om avtalen fortlöper i dödsboets namn och avtalsvillkoren för näringsidkare skall tillämpas, förutsätter det att villkoren skickas till dödsboet.

 I och med att det är fråga om ett nytt avtal, som träffas mellan dödsboet och företaget, kan det också bli aktuellt med nytt elpris. Många elhandlare går dock med på att låta ett elprisavtal fortsätta med samma pris, vilket ibland är en fördel. Även en inflyttningsavgift kan komma att tas ut av dödsboet eftersom det är fråga om en ny kund. I situationer när det handlar om dödsfall är det dock vanligt att inflyttningsavgift inte tas ut av elnätsföretaget. 

Istället för att dödsboet skriver om avtalen, kan någon av delägarna i dödsboet välja att själv stå för avtalen i eget namn. Denne tecknar då nya avtal i sitt namn. Även i denna situation finns det elhandlare som medger överföring av tidigare elpris. Du kan alltid kontrollera möjligheten att föra över ett prisavtal med din elhandlare.