Logo

Inflyttning

article image

När du flyttar in på din nya adress måste du teckna ett elnätsabonnemang och ett elhandelsavtal. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Det är av yttersta vikt att du skaffar dig ett nätavtal. Du har alltså inte automatiskt ett elnätsabonnemang i och med att du flyttat in. Flera elnätsföretag har som rutin att frånkoppla anläggningar där det inte finns någon registrerad elnätsabonnent.

Det går inte att välja elnätsföretag, vilket företag som blir aktuellt avgörs av var fastigheten är belägen rent geografiskt.   

Inflyttning kan ske när som helst i månaden. Som kund har du, från dagen för tillträde, rätt att få el från det elhandelsföretag du själv valt. Detta gäller under förutsättning att den elhandlaren du valt har meddelat ditt nätföretag senast dagen för tillträde.

Tänk på att vara ute i god tid, i alla fall några arbetsdagar, så att inblandade företag hinner göra ändringarna. Om inte nätföretaget har fått detta meddelande när du börjar använda elen, är det nätägarens anvisade elhandelsföretag som du ska betala till. 

Avläsning vid inflyttning
Elnätsföretaget är ansvarigt för att mätaren läses av den dag det nya abonnemanget påbörjas (den dag som du anmält som dag för tillträde).