Logo

Ny som elkund

När du är ny som elkund måste du teckna ett elnätsabonnemang och ett elhandelsavtal. 

Avtal med elnätsföretaget
Det går inte att välja elnätsföretag, vilket företag som blir aktuellt avgörs av var fastigheten är belägen rent geografiskt. Kontakta nätägaren i området där du fastigheten är belägen och teckna ett elnätsabonnemang. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Det är av yttersta vikt att du skaffar dig ett elnätsabonnemang. Du har alltså inte automatiskt ett elnätsabonnemang i och med att du flyttat in. Flera elnätsföretag har som rutin att frånkoppla anläggningar där det inte finns någon registrerad elnätsabonnent. Ellagen utgår från att konsumenten har ett avtal med en nätägare om att vara ansluten till elnätet. 

Om du inte tar kontakt med nätägaren innan du börjar ta ut el är du ändå betalningsskyldig för anslutning till elnätet och för din elförbrukning. Det kan uppstå problem med stora krav i efterhand när det upptäcks att du tagit ut el utan att ha ett avtal om detta. Risk finns också att mätaren inte kommer att läsas av förrän långt efter inflyttningen. 

Avläsning
Om det funnits en tidigare abonnent på elanläggning som du tar över så är elnätsföretaget ansvarigt för att elmätaren läses av den dag som elnätsavtalet börjar gälla mellan dig och elnätsföretaget.

Avtal med elhandelsföretaget
Det andra avtal du måste ingå är ett elhandelsavtal. Du har rätt att välja elhandlare redan innan tillrädesdagen. Detta avtal ska då börja gälla från dagen för tillträde under förutsättning att det elhandelsföretag du valt meddelat din nätägare senast dagen då elnätsabonnemanget skall påbörjas. 

Om du inte tecknar något särskilt elhandelsavtal, kommer du ändå att få el. Det sker genom att din nätägare anvisar dig en elhandlare. Den anvisade elhandlaren ska sända över de avtalsvillkor som ska gälla, vilket är en förutsättning för att ett avtal ska kunna ingås. 

Accepterar du dessa villkor, eller bara fortsätter att ta ut el utan att göra något, så blir det anvisade företaget din elhandlare. Du har dock en möjlighet att välja en annan elhandlare även efter inflyttning.

Innan avtalet med en eventuell ny elhandlare träder i kraft så är du betalningsskyldig till den anvisade elhandlaren.