Logo

Nyanslutning

Regler som gäller för anslutning till elnätet av kundens uttagspunkt återfinns i Ellagen, de Allmänna avtalsvillkoren samt nätföretagets i förekommande fall särskilda villkor.

 
Föranmälan om anslutning till elnät 
Du ska alltid kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig. Har du några frågor så kontaktar du den berörda elnätsföretaget. Elinstallatören ska skicka in en föranmälan om anslutning till elnät till elnätsföretaget. Denna föranmälan måste vara nätföretaget tillhanda minst sex veckor innan anslutning ska ske. Efter din föranmälan ska nätföretaget skicka dig en offert. 

Nätföretaget är skyldigt att på skäliga villkor ansluta en anläggning till elnätet. Till begreppet villkor räknas avgifter och övriga villkor som nätföretaget ställer upp för att utföra det arbete som krävs samt se till att du tillförsäkras en godtagbar leveranskvalitet. 

Tillsyn och prövning
Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över att villkoren är skäliga och du kan begära att Ei prövar villkoren i ditt fall om du anser att de är oskäliga. Inspektionen har gett ut ett PM som heter "Nätanslutningsavgift". Det är ett PM som upplyser om principer och normer som inspektionen använder i prövningsärenden gällande skäliga villkor för anslutning till elnätet. Ei har ingen föreskriftsrätt och kan inte utforma bindande regler. Inspektionens PM är således inte bindande. Vill du läsa mer om nätanslutning och avgifter? Mer information finns på Energimarknadsinspektionens webbplats

Tillfällig anslutning
Behöver du byggström vid nybyggnation så måste du skaffa dig en tillfällig anslutning. Den av dig anlitade elinstallatören ska skicka in en föranmälan till nätföretaget. Denna föranmälan måste vara nätföretaget tillhanda minst två veckor innan arbetet med elanslutningen ska börja. 


Färdiganmälan
När din elanläggning är klar att tas i drift ska elinstallatören sända in en färdiganmälan till nätföretaget. Av den skall framgå vilken mätarsäkring som har installerats. Det är viktigt att detta blir rätt eftersom säkringsstorleken blir avgörande för vilken nätavgift som ska tillämpas för din anläggning.