Logo

Avtal och priser

section image

På elmarknaden har du som konsument två avtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Du kan själv välja elhandelsföretag. Gör du inget val så blir du av elnätsföretaget anvisad ett elhandelsföretag. Tecknar du inte ett elprisavtal blir du debiterad ett så kallat anvisat pris, vilket i längden brukar bli dyrare. Bor du i en flerfamiljsfastighet där ägaren valt att endast ha ett gemensamt elavtal för fastigheten köper du som boende din el av fastighetsägaren. I dessa fall omfattas du inte av konsumentskyddsreglerna enligt ellagen.