Logo

Nätavgifter

article image

Nätkostnaden eller nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Elöverföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).

Eftersom elnät är en monopolverksamhet finns det bara ett elnätsföretag inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857).

Energimarknadsinspektionen ska bland annat kontrollera att elnätsföretagen:

• Inte tar ut för höga avgifter
• Har en god leveranskvalitet
• Läser av kundernas elmätare enligt gällande bestämmelser
• Sköter kundernas byten av elhandelsföretag på ett korrekt sätt