Logo

Prisutveckling för olika avtal

article image

Vi har i det här avsnittet valt att presentera statistik för hur prisutvecklingen har varit för olika sorters prisavtal samt anvisat pris (tillsvidarepris):

• rörligt pris
• 1-årsavtal
• 2-årsavtal
• 3-årsavtal

• tillsvidarepris (elpris för kunder utan prisavtal) 

Statistiken är baserad på uppgifter från Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/ De olika diagrammen visar

• utvecklingen av elhandelspriset för lägenheter och småhus (exkl nätavgifter och skatter), statistiken startar från januari 2004
• utvecklingen av nät- och elkostnad i löpande priser. Här finns årliga uppgifter från 1990 och framåt. Exemplet visar kostnad vid en årsförbrukning på 20.000 kWh
• hur kunderna har fördelat sig per avtalstyp, statistiken startar från januari 2001
• hur elpriserna (nät- och elkostnad) var i Europa under andra halvåret år 2012. Diagrammet visar även kostnaden för skatt och moms.

Genom att använda länkarna till höger här på sidan kommer du till diagrammen. Vill du se mer om hur månadspriserna på elbörsen varit tillbaka till år 2004 – klicka på länken till höger eller välj Månadspriser på elbörsen i menyn till vänster.

Vi har även tagit fram en historisk jämförelse mellan kostnader för fastprisavtal (ett respektive tre år) och rörligt prisavtal. Se jämförelsen genom länken till höger på denna sida.