Logo

Avtal om rörligt pris - månadsbörspris

article image

Avtalsformen rörligt pris är knutet till den nordiska elbörsen. Väljer du rörligt pris följer ditt pris utvecklingen på elbörsen NordPool – både uppåt och nedåt. Med rörligt pris tar du del av marknadens svängningar och får ett lägre elpris vid låga eller sjunkande priser. Men du måste också vara beredd på att priserna snabbt kan stiga.

Rörligt pris kan vara ett alternativ om du tror att det rörliga elpriset kommer att vara lägre än de bundna prisavtalen framöver. Även om din elförbrukning är jämn kan din elkostnad variera mycket när du har rörligt pris. De rörliga elpriserna stiger ofta under vintern. Detta kan medföra höga elräkningar vintertid, speciellt om du har en fastighet som värms med elvärme, eftersom du då har merparten av din årsförbrukning.

Priset du får betala är ett genomsnittligt pris på de elpriser som elbörsen Nord Pool har haft under månaden samt elhandelsföretagets påslag.

Avtal om rörligt pris har, hos många elhandelsföretag, en uppsägningstid på tre månader. Det finns dock elhandelsföretag som har endast en månads uppsägningstid även för det rörliga prisavtalet. Vissa elhandelsföretag har en bindningstid till företaget om 12 månader, men medger byte till annat avtal under tiden.

Elpriskollen