Logo

Om du inte ingått avtal om elpris

Du debiteras ett så kallat anvisat pris om du inte aktivt har valt att ingå avtal om elpris. Det förekommer även ibland att du får ett anvisat pris när ditt prisavtal har löpt ut och du inte gjort något nytt val. Det anvisade priset är ofta högre än priset för andra alternativ.

Det anvisade priset är ett pris som förändras flera gånger under året, det brukar dock vara trögrörligare än ett avtalat rörligt pris (månadsbörspris).

Anvisat pris har som regel en uppsägningstid på 14 dagar.