Logo

Välja fast eller rörligt elpris?

Många undrar vilket som är det billigaste elavtalet. En av de viktigaste sakerna som påverkar dina kostnader för elen är om du väljer ett bundet eller rörligt elpris. Nedan har vi listat några saker som är bra att tänka på när du väljer.

  • Större skillnader på elkostnader med rörligt elpris.

Ett rörligt elpris innebär att kostnaden för din elanvändning för kommande månader kan vara svår att förutse. Det kan vara en risk om din ekonomi inte tillåter oväntade utgifter.
Ett bundet elpris innebär att det är lättare för dig att beräkna vad du ska betala för din elanvändning. Priset avgörs förstås också av hur mycket el du använder vilket i sig kan vara svårt att uppskatta.

  • Billigare med rörligt elpris?

Prisskillnaden mellan rörligt och bundet elpris kan vara flera tusen per år för ett småhus med elvärme. Ofta är det billigare med ett rörligt elpris eftersom elhandlarna tar höjd för en förväntad prisutveckling på inköpspriset de har för elen när de sätter de fasta priserna. Elhandlarna får alltså ta risken då de ingår fasta elprisavtal och de behöver därför ha lite marginal. Väljer du rörligt slipper du betala för att elhandlaren tar den risken, det gör du i så fall själv.

Statistik visar att det de senaste åren har varit fördelaktigt med ett rörligt pris, men inte alltid.

  • Bindningstid, uppsägningstid och pristyp.

Om du väljer rörligt elpris bör du tänka på att din ekonomi kan förändras eller att elpriset kan utvecklas mot högre priser. Av den anledningen kan du vilja byta till ett annat avtal med kort varsel. Vid rörligt elprisavtal bör du därför välja ett avtal utan bindningstid och en kort uppsägningstid (ca 1 månad). Annars riskerar du att bli låst i ett avtal utan möjlighet att ändra det.  Det finns många elhandlare med korta uppsägningstider, men det finns också elhandlare med upp till 12 månaders uppsägningstid och lika långa bindningstider.

Om du däremot väljer bundet elpris bör du tänka på att välja lämplig avtalslängd så att du inte behöver teckna om avtal för ofta eller med så långa bindningstider att du går miste om längre perioder av låga elpriser.

  • Rörligt på sommaren och bundet på vintern?

Många tror att det är billigare att binda sitt elpris på sommaren, men det finns inget tydligt mönster som visar att det är så. Ibland har det varit bäst att binda på sommaren, ibland på hösten, vintern eller våren. Det finns med andra ord ingen anledning att vänta på rätt tillfälle att teckna en viss typ av elavtal. Via prisjämförelser som Elpriskollen kan du se vilka elavtal som finns och vilka som passar dina behov och förutsättningar.