Logo

Övrig konsumentupplysning

Hallå konsument

Hallå konsument i Konsumentverkets regi är en tjänst för alla konsumenter i Sverige. Konsumenterna kan kontakta Hallå konsument genom att besöka www.hallakonsument.se eller genom att ta kontakt via telefon, e-post, chatt, brev eller på sociala medier.

Kontaktvägar:
www.hallakonsument.se
telefon: 0771 – 525 525
E-post: info@hallakonsument.se
Facebook: facebook.se/hallakonsument
Brev: Hallå Konsument, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

Kommunal rådgivning

Kommunernas

- konsumentvägledare erbjuder bland annat rådgivning före köp samt vid tvister

- budget- och skuldrådgivare kan erbjuda råd och stöd vid betalningsproblem

- energi- och klimatrådgivare kan bland annat erbjuda analys av energiförbrukning, råd vid val av ny värmekälla samt lämna information om aktuella bidragssystem.

Rådgivarna når du genom att kontakta din kommuns växel eller via Internet.