Logo

Elbörspriset för juli

Månadspriserna på elbörsen steg med 2,3-3,2 öre i juli 2017 jämfört med juni 2017. Priserna i elområde 1-2 blev 29,4 öre/kWh och 29,6 öre/kWh i elområde 3-4.

Du hittar månadspriserna för 2017 här.