Logo

Från årsskiftet betalas energiskatten till nätföretaget

Energiskatt tas ut på all elanvändning och har tidigare fakturerats av elhandelsföretaget. Från 1 januari 2018 kommer du att betala energiskatt till elnätsföretaget istället för att den faktureras av ditt elhandelsföretag. Det beror på att riksdagen beslutat att skattskyldigheten ska flyttas från elhandels- till elnätsföretag.

Flytten av energiskatten påverkar inte din totala elkostnad

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund eftersom fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från elnätsföretaget ökar, med motsvarade belopp. Förändringen kommer att synas på din faktura för förbrukning från och med januari 2018. Om du har samma faktura för elnätskostnaden och elen du använder kommer fakturabeloppet inte att ändras på grund av flytten av energiskatt. 

Det finns dock elnätsföretag som höjer nättarifferna vid årsskiftet, för dessa kunder ökar fakturabeloppet men inte på grund av flytten av energiskatt. Elnätsföretaget måste  underrätta konsumenten 15 dagar innan en prisändring genomförs, enligt de Allmänna avtalsvillkoren. Det innebär att du i mitten av december 2017 vet om ditt elnätsföretag ändrar andra nätavgifter till årsskiftet.

Prisändringar måste godkännas av Energimarknadsinspektionen i förväg. En övre gräns (intäktsram) beslutas för hur mycket ditt elnätsföretag får ta ut i sammanlagda avgifter av dig och andra kunder i det nät du tillhör. Ramen sätts i förväg och gäller för fyra år i taget.

Har nätföretaget rätt att ta ut kostnaderna för skatten?

Enligt de Allmänna avtalsvillkoren som energibranschen och Konsumentverket avtalat om får prisändringar göras av elnätsföretag utan särskild underrättelse, om det gäller av staten beslutade särskilda skatter eller avgifter. De Allmänna avtalsvillkoren ingår i nätavtalet kunden ingått med elnätsföretaget och kan därför anses ge företaget rätt att ta ut kostnaden för skatten från kunden.

Varför görs förändringen?

Det finns flera anledningar till att skattskyldigheten flyttas, som till exempel att det blir ett mer begränsat antal skattskyldiga. Förändringen förväntas också kunna bidra till att förenkla elektrifiering av fordonsflottan och kan möjliggöra förenklingar för mikroproducenter av el.
Läs mer om anledningarna till flytten i regeringens proposition (extern länk).

Energiskatten höjs vid årsskiftet

Från årsskiftet höjs energiskatten på el från 32,5 till 33,1 öre per kilowattimme. 

Från januari 2018 blir energiskatten inklusive moms för hushållskunder i kommuner med ordinarie energiskatt 41,38 öre/kWh.

Energiskatten påverkar jämförpriset

När du jämför elpriser för att välja elavtal bör du kontrollera om priserna som anges är med eller utan energiskatt, så att du jämför priser som alla beräknats på samma sätt. Om energiskatten ingår eller inte framgår i specifikationen av elpriset.