Logo

Läget på elmarknaden - vecka 49

Sjunkande spotpriser under veckan.

Under föregående vecka sjönk systempriset med 22 procent och landade på veckomedlet 29,9 EUR/MWh. I de svenska budområdena sjönk spotpriserna med 21 procent i SE1-SE3, där genomsnittspriset låg på 29,3 EUR/MWh i SE1-SE2, samt 29,5 EUR/MWh i SE3. I SE4 sjönk genomsnittspriset till 29,8 EUR/MWh, en minskning med 23 procent.

I Tyskland minskade spotpriserna med hela 41 procent under föregående vecka. Även i Finland, Norge och Danmark har de genomsnittliga spotpriserna minskat med cirka 16, 20 respektive 30 procent.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med 2, -1 respektive -1 procent och handlades i genomsnitt till 34,8, 32,5 respektive 26,7 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1 och SE2 ökade med 31 respektive 34 procent, medan priserna i SE3 sjönk med 10 procent. I SE4 var EPAD-priserna oförändrade.

Priset på olja minskade med 2 procent och handlades i genomsnitt för 62,4 USD/fat. Genomsnittspriset på gas landade på 21,2 EUR/MWh, en ökning på 4 procent. Kolpriset var emellertid i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften ökade med 6,8 respektive 4,9 procent under veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen