Logo

Läget på elmarknaden - vecka 50

Stigande spotpriser under veckan.

Systempriset ökade med 11 procent från föregående vecka och landade på veckomedlet 33,4 EUR/MWh. I de svenska budområdena ökade spotpriserna med 13 procent i SE1 och SE2, 12 procent i SE3 samt 16 procent i SE4, och hamnade på veckomedlet 33, 33,1 respektive 34,5 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk från föregående vecka med mellan 3-4 procent och handlades i genomsnitt till 33,3, 31,5 respektive 26,0 EUR/MWh. EPAD-priserna för kvartal 1 2018 i SE1, SE2 och SE3 sjönk med 32, 46 procent respektive 16 procent. I SE4 var EPAD-priserna oförändrade.

Priset på olja ökade med 2 procent och handlades i genomsnitt för 63,4 USD/fat. Genomsnittspriset på kol landade på 95,1 USD/ton, en ökning på 3 procent. Gaspriset var emellertid i princip oförändrat på 21,2 EUR/MWh .

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften var hög under föregående vecka och samtliga reaktorer var i full drift.

Källa: Energimarknadsinspektionen