Logo

Anna Carlén tillträder som ny VD på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Efter mer än 15 år som chef för Konsumenternas energimarknadsbyrå går Bo Hesselgren i pension. Ny VD från och med den 1 november är Anna Carlén, som närmast kommer från en anställning hos Energimyndigheten.

På Energimyndigheten har Anna bland annat arbetat med EU-lagstiftning, informationsinsatser riktade till konsumenter, utbildning av energi- och klimatrådgivare och med frågor rörande marknaden för solel och vindkraft. Anna har även arbetat som enhetschef på avdelningen för energieffektivisering och är i grunden civilingenjör i kemiteknik från KTH.

-Vi välkomnar Anna Carlén som ny chef för Energimarknadsbyrån. Hon har stora kunskaper och erfarenheter från energiområdet och hon kommer att kunna bidra på ett mycket bra sätt till att utveckla byråns fortsatta roll som ett viktigt stöd för konsumenterna, säger Energimarknadsbyråns styrelseordförande Peter Vikström, Konsumentverket.

- Jobbet som VD innebär en spännande utmaning och jag ser fram emot att utveckla verksamheten vidare för att möta behoven av vägledning och information. Byråns verksamhet har en viktig roll att fylla framöver med tanke på omställningen av energisystemet till mer förnybar energi och kommande förändringar i energimarknadsmodeller. Det kräver aktiva konsumenter som fattar välinformerade beslut, säger Anna Carlén, ny VD.

Energimarknadsbyrån ger information och vägledning till el- och gaskonsumenter. Byrån har även till uppgift att återföra konsumentproblem till sina fem huvudmän. Huvudmän är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten samt de två branschföreningarna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Under de 15 år byrån verkat har årligen ungefär 2 000 personer kontaktat byrån för att få råd kring prisavtal, fakturor och rättigheter som el- och gaskonsument.

Många fler har besökt byråns webbplats www.energimarknadsbyran.se för att få information. På webbplatsen finns bland annat byråns gasprisjämförelse Gaspriskollen samt elprisstatistik och annan information om elprisavtal. Det lönar sig för konsumenter att jämföra. Ofta skiljer det för småhusägare mer än tvåtusen kronor i årskostnad mellan billiga och dyra elprisavtal. För gaskonsumenter i småhus är skillnaden ofta över tusen kr per år mellan prisavtalen.

Presskontakt:    Anna Carlén, VD

Tel. 08-52278954, mobil 072-4521964

Kontakt för allmänheten:  Tel. 08-522 789 50, vardagar kl. 9-12