Logo

Elbörspriset för mars

Månadspriserna på elbörsen steg med 5,3-6,3 öre i mars 2018 jämfört med februari 2018. Priserna i elområde 1-3 blev 45,6 öre/kWh och 45,7 öre/kWh i elområde 4.

Du hittar månadspriserna för 2018 här.