Logo

Läget på elmarknaden - vecka 1

Ökade spotpriser under årets första vecka.

Under årets första vecka steg systempriset med 7 procent jämfört med vecka 52 2017, vilket innebar ett veckomedlet om 30,1 EUR/MWh. Även spotpriserna i de svenska budområdena ökade med 7 procent och landade på genomsnittspriserna 29,6 EUR/MWh i SE1-SE3, samt 29,9 EUR/MWh i SE4.

I Danmark och Tyskland ökade spotpriserna med hela 40 (DK1), 31 (DK2) respektive 30 procent under vecka 1 jämfört med föregående vecka. Det förekom även negativa timpriser i båda länderna. I Tyskland var det lägsta timpriset -76 EUR/MWh, medan det lägsta timpriset i Danmark landade på -9,2 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med -1, -26 respektive 1 procent och handlades i genomsnitt till 33,4, 23,5 respektive 26,1 EUR/MWh.

Priset på olja ökade med 1 procent och handlades i genomsnitt för 67,5 USD/fat. Genomsnittspriset på gas landade på 19,2 EUR/MWh, en minskning med 2 procent. Kolpriset var i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften sjönk med 6,p respektive 4,8 procent under veckan på grund av avbrott på Forsmark 3.

Källa: Energimarknadsinspektionen