Logo

Läget på elmarknaden - vecka 2

Stigande elpriser.

Under årets andra vecka fortsatte systempriset att stiga. Veckomedelpriset blev 34,5 EUR/MWh vilket var en ökning med ca 15 procent jämfört med veckan innan. De svenska budområdena följde samma utveckling och där steg priset med ca 16-17 procent och priserna noterades i intervallet 34,3-35,0 EUR/MWh.

Högsta och lägsta timpris för de svenska budområdena hamnade på 56,4 EUR/MWh respektive 23,9 EUR/MWh. Norge hade liknande högsta och lägsta priser, medan Danmark noterade lägsta priser på 5,0 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år steg från föregående vecka med 2, 6 respektive 2 procent och handlades i genomsnitt till 34,2, 24,8 respektive 26,6 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat steg under veckan och mars-19 kontrakten handlades för 73,3 SEK/MWh vilket var en ökning med ca 12 procent från veckan innan.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften var under veckan ca 100 procent. Magasinsfyllnadsgraden i Norden är god och ligger på det normala.

Källa: Energimarknadsinspektionen