Logo

Läget på elmarknaden - vecka 3

Lägre prisnivå under veckan.

Systempriset sjönk med 1 procent under vecka 3 och landade på veckomedlet 34,3 EUR/MWh. Samma utveckling följde i de svenska budområdena där det genomsnittliga spotpriserna var 33,8 EUR/MWh i SE1 och SE2 samt 34,0 EUR/MWh i SE3 och SE4. Procentmässigt är detta en minskning med 1 procent i SE1 och SE2, 2 procent i SE3 samt 3 procent i SE4.

Terminspriserna för el för nästkommande månad och kvartal var i princip oförändrade under föregående vecka och handlades i genomsnitt för 34,7 respektive 25,2 EUR/MWh. Nästkommande år minskade terminspriserna med 1 procent och handlades i genomsnitt för 26,4 EUR/MWh. EPAD-priserna steg med 14 procent i SE1, 7 procent i SE2, minskade 5 procent i SE3 samt var oförändrat i SE4 och landade på 0,50, 0,54, 2,09 respektive 2,75 EUR/MWh.

Priserna för kol och gas minskade med 1 respektive 5 procent och handlades till genomsnittspriser om 93,2 USD/ton samt 18,6 EUR/MWh. Veckomedlet för olja landade på 69,3 USD/fat och var således oförändrat.

Tillgängligheten i de svenska kärnkraften är fortsatt hög. Samtliga verk förutom Forsmark 2 kördes för fullt under veckan. F2 körde på reducerad kapacitet på grund av fel i en tryckventil. Det gjorde även att verket stängdes ned helt under helgen.

Läget på elmarknaden gör uppehåll!

Energimarknadsinspektionens och Energimyndighetens gemensam marknadsrapport Läget på elmarknaden har publicerats veckovis sedan 2014.

I och med övergång till nytt system för datainhämtning kommer myndigheterna inte längre ha möjligheten att producera marknadsrapporten i gemensam regi. På grund av systemövergången kommer rapporten ta uppehåll på obestämd tid.

Sista Läget på elmarknaden publiceras den 30 januari 2018.

Fortsätt gärna följa oss på www.ei.se och www.energimyndigheten.se

Källa: Energimarknadsinspektionen