Logo

Överlåtelse av kundavtal

Kan ditt elhandelsföretag flytta dig till ett annat elhandelsföretag? Om ett elhandelsföretag ska kunna göra det måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen. Om det inte finns en sådan bestämmelse i avtalet och du inte heller vill gå med på att avtalet övertas av en annan elhandlare bör du som konsument invända mot att ett byte genomförs och mot att du skulle bli betalningsskyldig mot ett för dig kanske okänt företag.

Avtal som är tidsbestämda kan inte ändras under avtalstiden. Det förekommer såväl tidsbestämda avtal om rörligt elpris som fast pris.

Om man klagar till företaget men inte kommer överens, kan man som konsument begära att tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).