Logo

Anvisad elhandlare

Elnätsföretaget måste underräta kunden om vilket elhandelsföretag som elnätsföretaget anvisat åt kunden, när kunden inte själv har valt. Denna situation uppstår oftast när någon flyttat in till en ny anläggning.

Med ett anvisat elhandelsföretag följer ett anvisat pris som ofta är högre än elhandelsföretagets avtalspriser. Kunden ska också få information om vilka bestämmelser som gäller vid byte av elhandelsföretag.