Logo

Byte av elhandelsföretag

Byte av elhandelsföretag kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med ditt elhandelsföretag bör du dock inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du blir skyldig att betala en ersättning till tidigare elhandelsföretag. 

Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning.  

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta det nya elhandelsföretaget. Ofta behöver elhandelsföretagen en månad för att genomföra ett byte. Detta bland annat beroende på en ångerfrist om 14 dagar, som du har vid distansavtal.