Logo

Information om priser och villkor

En förändring i ellagen innebär att elhandelsföretaget är skyldigt att informera sina kunder om innehållet i ett avtal innan avtalet ingås.

Likaså måste elhandelsföretaget i förväg meddela kunden när bindningstiden löper ut, och om vad som händer med pris och leveransvillkor om kunden inte gör ett nytt val innan bindningstiden löper ut.

Innan avtalsvillkor får ändras måste konsumenten underrättas genom ett särskilt meddelande. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten kan säga upp avtalet. De nya villkoren får tidigast tillämpas två månader efter att meddelande skickats till konsumenten.