Logo

Dålig elkvalitet

Dålig elkvalitet

I 3 kap 9 § ellagen sägs att överföringen av el skall vara av god kvalitet. Bestämmelsen om god elkvalitet tar sikte på att garantera elanvändaren en hög leveranskvalitet.

I Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2011:2) beskrivs de krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el skall anses vara av god kvalitet. Föreskrifterna preciserar de basnivåer för spänningskvalitet som både nätföretag och anslutna kunder ska kunna förvänta sig. Inspektionens föreskrifter klargör vilka störningar och brister som nätägaren ska åtgärda, och vilka som nätkunden själv orsakar och därmed har ansvar för att komma till rätta med.

Om du anser att din elkvalitet inte motsvarar det du betalar för ska du vända dig till ditt elnätsföretag för att få felet avhjälpt. Tills dess att felet är avhjälpt bör du undersöka möjligheten att få viss kompensation på betalningen av dina nätkostnader, till exempel genom ett procentavdrag.

Om du har många och upprepade elavbrott, kan det bero på dålig elkvalitet. Har skador uppkommit på vitvaror eller hemelektronik på grund av avbrotten aktualiseras också frågan om skadestånd. (Se avsnittet ersättning för skada.)

Under avsnittet DOKUMENT till höger på denna sida finns ett mallbrev du kan använda om du vill klaga på elkvaliteten.