Logo

Fel i elhandelsfaktura

Om du anser att fakturan är felaktig ska du helst skriftligen bestrida fakturan. Om du gör det så är fakturan ”tvistig” och företaget kan inte gå vidare i kravprocessen under tiden som utredning pågår. I din bestridan är det viktigt att du beskriver vad du anser vara felaktigt.

Under avsnittet DOKUMENT till höger på denna sida finns ett mallbrev du kan använda om du vill begära rättelse.