Logo

Utebliven fakturering

Om företaget inte fakturerar dig enligt det fakturaintervall ni har kommit överens om är det ett avtalsbrott. Vissa företag ger de drabbade kunderna en kompensation i form av prisnedsättning på fakturan. Prisnedsättningen brukar vara 10 till 15 procent, beroende på antalet uteblivna fakturor och på beloppets storlek. Du ska också erbjudas en kostnadsfri avbetalningsplan. Olika regler gäller beroende på hur lång tid som den uteblivna faktureringen varat, se nedan.

Utebliven fakturering upp till 12 månader
Om avtalad fakturering inte alls har skett har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan.

Utebliven fakturering längre än 12 månader
Om avtalad fakturering inte alls har skett har du rätt till en kostnadsfri avbetalningsplan. Företaget har inte rätt att kräva betalning för de kostnader som är äldre än tolv månader.

Under avsnittet DOKUMENT till höger på denna sida finns två mallbrev du kan använda om du vill begära 1) avbetalningsplan eller 2) avbetalningsplan och preskription.