Logo

Vägledning och praxis

Förutom lagar och regler kan man söka viss vägledning och praxis i domstolsavgöranden och i beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Några viktiga områden där det uppkommit viss praxis är om du har rätt att ångra ett ingånget avtal, vilka rättigheter du har när du får en försenad avstämningsfaktura och vad som gäller om du som kund har varit i god tro med en felaktig faktura i vissa fall.

Vill du läsa mer? Korta referat av ärenden med beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol finner du under avsnittet ARN/PRAXIS. Länk till avsnittet finns till höger på denna sida.