Logo

Avtalsbrott

Det vanligaste avtalsbrottet är utebliven betalning. Eftersom det finns ett krav på att avtalsbrottet ska vara väsentligt spelar sådana omständigheter som skuldens storlek och antalet obetalda fakturor avgörande roll. Är det fråga om något enstaka dröjsmål avseende mindre belopp är väsentlighetskravet oftast inte uppfyllt.

Möjligheten att frånkoppla kundens anläggning avser endast den anläggning, och det avtal, för vilket kunden inte har fullgjort sina förpliktelser. Företaget kan inte stänga av elen i din permanentbostad för att du har skulder i ditt fritidshus. Frånkoppling kan heller inte ske för någon annan persons skulder.

Även andra avtalsbrott kan ligga till grund för frånkoppling, till exempel att du bryter mot ett villkor som framgår av de allmänna avtalsvillkoren. Vägran att lämna nätföretaget tillträde till mätanordningen kan vara en sådan situation.