Logo

Mätning och förbrukning

Elmätaren visar din verkliga förbrukning. Det är ditt elnätsföretag som ansvarar för att mäta förbrukningen. Det är mycket viktigt att mätningen blir rätt eftersom den är underlag för debitering av kostnad på din faktura från såväl nät- som elhandelsföretaget. Det finns regler i ellagen, föreskifter och allmänna avtalsvillkor om hur mätning av förbrukning ska ske och vad som gäller om det inte fungerar som det ska.