Logo

Elmätaren och avläsning

article image

Det är ditt elnätsföretag som äger elmätaren och ansvarar för att mätningen fungerar som den ska. Elnätsföretagens mätare är kontrollerade i förväg och det är mycket ovanligt att elmätare går fel.

Du har som kund möjlighet att begära provning av mätaren om du misstänker att den går fel. Om provningen visar att mätaren är godkänd får du betala en självkostnad för provningen.

Från och med den 1 juli 2009 är elnätsföretagen skyldiga att registrera mätvärden vid varje månadsskifte. Vid fjärravläsning överförs mätvärden automatiskt vid månadsskiften från mätaren till elnätsföretaget genom insamlingssystem.

Från och med 1 oktober 2012 har du rätt till timmätning utan merkostnad om du tecknar ett elprisavtal som förutsätter timmätning.

När elnätsföretaget har fått in värdena ska dessa  rapporteras vidare till ditt elhandelsföretag.