Logo

2009-5632

K yrkade återbetalning för betalda gasfakturor. Gasföretaget hade skickat fakturor trots att K hade sagt upp gasleveransen flera gånger. K ansåg inte att det fanns en skyldighet för K att bekosta plombering av leveransen för att få avsluta avtalet. Tvärtom hade detta alltid hanterats av gasföretaget.

Gasföretaget invände att om kunden vill säga upp avtalet måste kunden på egen bekostnad anlita en installatör som plomberar anslutningen.

Nämnden konstaterar att avtal om gasleverans sluts genom konkludent handlande och gasföretaget har ett säkerhetsansvar att inte avsluta avtal utan kvittens på att leveransen är plomberad. Det saknades utredning till stöd för påståendet att gasföretaget enligt praxis sköter framdragning och avstängning av gas. K hade fått information om att kontakta en oberoende gasinstallatör för att avsluta leveransen enligt gasföretagets instruktioner. K hade inte följt anvisningarna.

Beslut: Avslag