Logo

Att byta gashandelsföretag

Om du är ansluten till naturgasnätet har du rätt att byta till annat gashandelsföretag. Om du har ett småhus med gasvärme och bestämmer dig för att byta gashandlare (leverantör) är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal. Kontakta gashandelsföretaget som du vill byta till. Om du har ett prisavtal måste du själv se till att avtalet med din nuvarande gashandlare blir uppsagt. Glöm inte att undersöka eventuell bindningstid. Din nya gashandlare informerar ditt nätföretag om bytet. Mätaren avläses av nätföretaget som meddelar resultatet vidare till berörda gashandlare. Läs mer om hur du ska göra samt själva bytesprocessen under avsnittet Så här gör du.