Logo

Så här gör du

Det finns från och med 2015 sju naturgashandelsföretag att välja mellan. Priserna på deras avtal ändras löpande.

Om du bor i småhus och bestämt dig för att byta gashandlare är det ganska enkelt. Har du redan ett prisavtal med din nuvarande gashandlare måste du dock själv se till att avtalet blir uppsagt.

Byte av gashandlare kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med din handlare bör du inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till tidigare handlare. Kontrollera vilken uppsägningsstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning.

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta det nya gashandelsföretaget. Ofta behöver handlarna en månad för att genomföra ett byte. Detta bland annat beroende på en ångerfrist om 14 dagar, som du har vid distansavtal.

Om man är så kallad spisgaskund kan det i praktiken vara svårt att byta gashandlare. Det hänger samman med att förbrukningen är liten samt att det inte finns något krav på att mäta förbrukningen för spisgaskunder, vilket gör gashandlare mindre intresserade att ingå avtal.

Du kan inte byta gasnätsföretag. Vilket nätföretag du får abonnemang med beror på i vilket gasnätsområde som din anläggning finns. Det är således bara om du byter område som du kan få ett avtal med ett annat nätföretag.