Logo

Priser och avtal

På naturgasmarknaden har du som konsument två avtal, ett gasnätsabonnemang och ett gashandelsavtal. Om du inte själv väljer gashandlare blir du anvisad den som gasnätföretaget samarbetar med. Om du inte tecknar avtal om ditt pris blir du debiterad ett så kallat anvisat pris, vilket i längden brukar bli dyrare än att betala ett överenskommet pris.