Logo

Fast pris

Fast pris är ett avtal om pris per kilowattimme (kWh) inklusive eventuella fasta avgifter under en viss period. Det avtalade fasta priset omfattar omfattar normalt inte skatter, vilket betyder att det blir en ändring av det totala priset som du betalar om naturgasskatten eller momsen ändras under perioden.

Vanligaste perioderna för ett fast pris brukar vara ett eller två år. 

Kontrollera avtalsvillkoren för ditt fastprisavtal, en del avtal förlängs per automatik en tidsbestämd period, till då rådande priser. Denna förlängning görs om du inte sagt upp ditt avtal en viss tid innan avtalet löper ut. I andra fall låter handlaren dig betala ett tillsvidarepris om du inte skrivit något nytt avtal. 

Fast pris löper avtalsperioden ut. Byter du gashandlare under pågående avtalsperiod kan du bli skyldig att betala skadestånd.