Logo

Det lönar sig att jämföra priser

Om du inte träffar avtal om ditt gaspris blir du debiterad ett så kallat anvisat pris. Det priset är ofta dyrare än de avtalspriser som gashandelsföretagen erbjuder.

För att hitta bästa gaspriset för dig så kan du jämföra de prisavtal som respektive gashandelsföretag erbjuder.

ApportGas

E.ON Försäljning

Göteborg Energi

Kraftringen Energi

Stockholm Gas 

Varberg Energi

Öresundskraft

Du kan kontakta vilket som helst av dessa företag för att diskutera att ingå avtal. Tänk på att först kontrollera bindnings- och uppsägningstid i ditt nuvarande avtal.