Logo

Nätavgifter för hushållskunder

Nätkostnaden eller nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av  ledningarna och transport av gasen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, överföringsavgift. Gasöverföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh). Om du är så kallad spisgaskund (ej gasvärme) betalar du oftast endast en fast abonnemangsavgift till nätföretaget, eftersom det för spisgas inte finns något krav på mätning av förbrukningen.

Eftersom gasnät är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt naturgaslagen.

Energimarknadsinspektionen ska bland annat kontrollera att nätföretagen:

• Inte tar ut för höga avgifter
• Läser av kundernas mätare enligt gällande bestämmelser
• Sköter kundernas byten av gashandlare på ett korrekt sätt