Logo

Om du inte ingått avtal om gaspris

Du debiteras ett så kallat anvisat pris om du inte aktivt har valt att ingå avtal om gaspris eller ibland om prisavtalet har löpt ut. Det anvisade priset är ofta högre än priset för andra alternativ.

Det anvisade priset är ett pris som kan förändras några gånger under året, det brukar dock vara trögrörligare än ett avtalat rörligt pris.