Logo

Ei föreslår förlängt tillstånd för naturgasledning

Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att regeringen säger ja till Swedegas AB:s ansökan om förlängt tillstånd för den befintliga naturgasledning som sträcker sig från gränsen mot Danmark i Öresund till Mölndal söder om Göteborg.

Ledningen står idag ensam för försörjningen av naturgas till energibolag, industrier och kraftvärmeanläggningar utmed Sveriges västkust och Swedegas AB har ansökt om koncession (tillstånd) för ytterligare 40 år.

I sin bedömning har Ei hämtat in synpunkter från olika intressenter, kommuner och myndigheter och Ei:s förslag är att regeringen ger tillstånd för naturgasledningen i ytterligare 40 år.

Bedömningen grundar sig bland annat på att gasledningen fungerar bra och att den är en förutsättning för naturgasförsörjningen på Västkusten. Det finns inte heller något som tyder på att ledningen skulle vara olämplig från allmän synpunkt. Samtliga länsstyrelser i området har sedan tidigare bedömt att förlängd koncession inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Energimarknadsinspektionen beslutade om yttrandet till regeringen den 13 november.

Källa: Energimarknadsinspektionen