Logo

Enklare för naturgaskunder att spara energi med energitjänster

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya föreskrifter om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2014:8. Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari.

Den som bedriver överföring av naturgas ska sedan den 1 juni 2014 rapportera mätresultat till energitjänsteföretag på begäran av naturgaskunden. Ändringen har genomförts för att göra kunderna mer uppmärksamma på sin energiförbrukning och på så sätt möjliggöra energibesparingar. Nu har nya mätföreskrifter tagits fram för att de ska överensstämma med de ändringar i naturgaslagen (2005:403) som föranleddes av energieffektiviseringsdirektivet (se fotnot). Föreskriften gäller från den 1 januari 2015.

De nya föreskrifterna ersätter Energimarknadsinspektionens (Ei:s) föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2008:1) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar.

Du hittar föreskrifterna här.

Källa: Energimarknadsinspektionen