Logo

Gasnätföretagens intäktsramar

Energimarknadsinspektionen har fattat beslut som fastställer gasnätsföretagets intäktsram för reglerperioden 2015-2018.

Läs mer om besluten på Energimarknadsinspektionens webbplats.