Logo

Premiär för Hallå Konsument

Nu kraftsamlar det offentliga Sverige för att skapa ett stöd som är tillgängligt för alla. I dag öppnar Hallå konsument i Konsumentverkets regi, en tjänst för alla konsumenter i Sverige. Konsumenterna kan kontakta Hallå konsument på det sätt de själva trivs med. Antingen genom att besöka www.hallakonsument.se eller genom att ta kontakt via telefon, e-post, chatt, brev eller på Facebook.

Har jag ångerrätt när jag handlar på nätet? Vad gäller när garantitiden gått ut? När tågresan blir försenad?

Hallå konsument ger oberoende och lättillgänglig information till konsumenter om frågor före och efter köp. Det kan handla om konsumenträttigheter, privatekonomi eller hur man gör hållbara val.

Hallå konsument hjälper till med övergripande information, men om vägledaren inte kan ge ett fullständigt svar finns ett brett stöd bakom. Samarbete med kommunernas konsumentverksamhet, de fyra konsumentbyråerna och tolv utpekade myndigheter bidrar till expertis inom en mängd områden. Konsumenterna kan känna sig trygga i att alltid hamna hos någon som kan svara på deras fråga. 

Fakta Hallå Konsument
Tjänsten består av webbplatsen hallakonsument.se och vägledare som svarar på frågor via telefon, e-post, brev, chatt och Facebook. Alla sitter i Konsumentverkets lokaler i Karlstad.

Konsumentverket samordnar tjänsten i samarbete med tolv andra myndigheter, kommunernas konsumentverksamhet och de fyra konsumentbyråerna.

Konsumentbyråerna är Bank- och finansbyrån, Energimarknadsbyrån, Försäkringsbyrån samt Telekområdgivarna.

De samverkande myndigheterna är Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogden, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet.

Vägledningen är öppen vardagar kl. 9-17.

Kontaktvägar:
www.hallakonsument.se
telefon: 0771 – 525 525
E-post: info@hallakonsument.se
Facebook: facebook.se/hallakonsument
Brev: Hallå Konsument, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad